google.com, pub-1241282971005093, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Selecteer een pagina

Over rookverslaving

18 sep 2023

De verslaving aan roken, die verslaving aan de stof nicotine inhoudt, heeft verschillende componenten. Hoe beter men zich bewust is van deze componenten en ze begrijpt, hoe groter de kans dat het lukt om te stoppen met roken. Hier volgt een overzicht van de componenten waaruit rookverslaving bestaat.

DE SOCIALE COMPONENT

Tot op zekere hoogte is de gewoonte om te roken een product van socialisatie. Socialisatie is eenvoudigweg de neiging om gedragspatronen te herhalen die je andere personen in de samenleving ziet vertonen. Socialisatie is een belangrijke manier waarop kinderen en jongeren sociale vaardigheden leren. Kinderen en tieners leren vaardigheden die nodig zijn om in de maatschappij te leven en te werken door een socialisatieproces. Helaas worden ook slechte gewoonten en een slechte manier van denken op dezelfde manier aangeleerd.

Als je samenwoont of werkt met andere rokende mensen, zal je min of meer automatisch de rookgewoonten van deze mensen overnemen. Als je dan probeert uit de sociale structuur te breken, zul je je angstig voelen omdat je niet meer geaccepteerd wordt door de sociale groep waar je deel van uitmaakt.

Als de andere individuen ook stappen ondernemen om iemand die deze slechte sociale norm probeert te doorbreken, te bedreigen of uit te sluiten, wordt het nog moeilijker om uit de gewoonte te breken. De dreigende acties zijn misschien niet eens zo ernstig om iemand af te schrikken van het afremmen van zo’n sociaal gestandaardiseerde gewoonte, en zijn misschien niet eens bedoeld als bedreiging.

DE BEHOEFTE AAN ZUIGEN EN KAUWEN

Ieder mens heeft behoefte aan zuigen en kauwen. Deze behoefte is noodzakelijk in de vroege kindertijd, maar blijft ook tot op zekere hoogte bestaan in het volwassen leven. Sommige mensen gebruiken sigaretten of andere rookapparaten en de rook als middel om deze behoefte te bevredigen. Er is een hypothese dat deze behoefte bij sommige volwassenen groter is dan bij anderen omdat deze behoefte, of een andere soortgelijke basisbehoefte, niet volledig is bevredigd in de vroege kindertijd.

Als je wilt stoppen met roken, kun je proberen deze behoefte op een andere manier te bevredigen, bijvoorbeeld door altijd iets in je zak te houden dat je in je mond kunt stoppen om op te kauwen als de behoefte aan rook opkomt.

AUTOMATISCH HERHALEN

Als iemand iets vaak en vaak genoeg heeft gedaan, ontstaat er een patroon van automatische herhaling van dat bepaalde gedrag. Dit is vooral waar als de specifieke handeling wordt uitgevoerd in een duidelijke herkenbare situatie.

Het patroon van automatische herhaling heeft ook het effect dat iemand zich veiliger voelt in het dagelijks leven en in routines.

Zo’n patroon van automatische herhaling is altijd een onderdeel van de rookgewoonte. Als je wilt stoppen met roken, moet je onderzoeken in welke situaties en welke omgevingen je meestal een sigaret neemt.

Probeer vervolgens deze situaties of omgevingen waarin je rookt te vermijden, of deze situaties opzettelijk te veranderen.

NICOTINE ALS ZELFMEDICATIE

Nicotine heeft een kalmerend effect op nerveuze gevoelens. Tegelijkertijd heeft het een enigszins antidepressieve werking, in ieder geval op de korte termijn, en zorgt het ervoor dat iemand zich wakkerder voelt. Iemand die lijdt aan nervositeit of depressieve symptomen kan het gevoel hebben dat roken hem helpt tegen zijn mentale symptomen.

Geleidelijk aan zal er echter een steeds hogere dosis nicotine nodig zijn om deze goede effecten te geven, en als er een tekort aan nicotine in het lichaam is, zullen de nerveuze of depressieve gevoelens groter zijn dan voorheen.

Deze bevrediging, maar met de noodzaak van steeds hogere doses om de goede effecten te krijgen, is een belangrijke stimulans voor de rookgewoonte. Je moet je afvragen of dit antidepressieve of kalmerende effect een reden is waarom je rookt. Probeer dan andere manieren te vinden om hetzelfde effect te bereiken. Als je aan sport doet of buiten bent, voel je je vaak minder depressief. Als de depressieve gevoelens ernstiger zijn, kan een passende behandeling nodig zijn.

DE PLEZIERCOMPONENT

Er is tot op zekere hoogte een duidelijk en direct plezier verbonden aan roken. Dit plezier is op zichzelf een goed effect. Dit goede effect is waarschijnlijk in de meeste gevallen te klein in vergelijking met de pijnlijke gevolgen van roken, maar het zal een individu in de verleiding brengen om door te gaan met de gewoonte. Maar ook dit plezierige effect zal geleidelijk aan moeilijk te verkrijgen zijn zonder de dosering te verhogen.

Als het plezier van roken de belangrijkste reden is voor je gewoonte, dan moet je proberen andere bronnen van plezier te vinden, bijvoorbeeld lekker eten, goede muziek of erotische activiteiten.

DE GENETISCHE COMPONENT

Niet alle mensen worden even gemakkelijk afhankelijk van nicotine. Er zijn factoren die nog niet helemaal duidelijk zijn waardoor sommige mensen gemakkelijker verslaafd raken dan anderen. Misschien hebben sommige mensen receptoren op hun zenuwcellen die gemakkelijker worden geactiveerd door nicotine dan anderen, of misschien hebben sommige mensen meer receptoren met het vermogen om geactiveerd te worden door nicotine, en is dit erfelijk vastgelegd in de genetische code.

DE ZENUWMECHANISMEN DIE WERKEN BIJ VERSLAVING

De normale hersenen hebben signaalstoffen met een kalmerend effect en stoffen met een stimulerend effect op zenuwcellen. Net als de meeste verdovende stoffen werkt nicotine als een signaalstof doordat het zich hecht aan receptoren op sommige hersencellen.

Nicotine hecht zich aan sommige receptoren en geeft zo een signaal af aan de zenuwcel die deze receptoren heeft. De cellen die zo’n signaal van nicotine krijgen, zullen reageren door een andere signaalstof, dopamine, af te scheiden die weer andere cellen be├»nvloedt. Dopamine zal sommige hersencellen kalmeren en andere stimuleren, en het totale effect hiervan is het plezierige effect van roken.

Als nicotine echter gestaag dopamine vrijmaakt, zullen de hersenen geleidelijk de productie van dopamine verminderen als er geen nicotine aanwezig is, en de hersenen zullen een steeds grotere behoefte aan nicotine krijgen om normaal te kunnen werken en zich goed te voelen.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

google.com, pub-1241282971005093, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Geverifieerd door MonsterInsights